Informacje w zakresie ochrony danych osobowych
    
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brodnicki Dom Kultury.

1.  Siedziba administratora danych; ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica.
2.  Dane osobowe zbierane są w celu realizacji konkursu organizowanego przez Brodnicki Dom Kultury oraz jego promocji. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych mogą być udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3.  Informujemy, że osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.
4.  Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji konkursu organizowanego przez Brodnicki Dom Kultury oraz jego promocję.
5.  Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa zawarte w art.32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest promowanie, rozpowszechnianie imprezy I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Brodnica Pop Festival” oraz warsztatów wokalnych. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi podpisana karta zgłoszenia.