Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop 43
87-300 Brodnica
www.bdk.brodnica.net
bdk6@wp.pl
56 49 821 42

Koordynator Festiwalu:
Joanna Nehring-Roszkowska
brodnicapopfestival@gmail.com
509 859 932