REGULAMIN
I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Brodnica Pop Festival”

Organizator: Brodnicki Dom Kultury, ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica
Współfinansowanie: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Cel imprezy:
- prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców
- promowanie piosenki anglojęzycznej wśród młodzieży
- rozwijanie zdolności wokalnych oraz wrażliwości i kultury scenicznej
- poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek

Terminy i miejsce imprezy:
19.09.2019 r. godz. 18.30 koncert inaugurujący I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „Brodnica Pop Festival”
wystąpią: Natalia Lubrano - wokal, Jarosław Salej
- akompaniament
20.09.2019 r. godz. 10:00 konkurs wokalny w Brodnickim Domu Kultury
21.09.2019 r. godz. 9:00 warsztaty wokalne z Natalią Lubrano w Brodnickim Domu Kultury

Warunki uczestnictwa:
- w festiwalu mogą wziąć udział soliści od 15. roku życia
- każdy wykonawca prezentuje jeden utwór z gatunku muzyki pop, soul i r'n'b w języku angielskim
- zarejestrowanie się na stronie www.brodnicapopfestival.syskonf.pl/rejestracja oraz przesłanie nagrania demo utworu anglojęzycznego na adres brodnicapopfestival@gmail.com (nagranie mp3 lub link do YouTube lub innych serwisów - można przesłać max. 2 utwory) do dnia 09.09.2019r.
- wykonawcy występują do podkładu muzycznego (półplayback) lub przy akompaniamencie pianina/gitary

Kwalifikacja:
Do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 wykonawców wyłonionych na podstawie nagrań demo. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 13.09.2019r.

Sprawy organizacyjne:
- podczas finału zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym utworze wyłącznie w języku angielskim
- zakwalifikowani uczestnicy występujący do podkładu muzycznego (półplayback), zobowiązani są do przesłania na adres e-mail: brodnicapopfestival@gmail.com podkładu muzycznego w formacie mp3 do dnia 13.09.2019r.
- organizatorzy zapewniają profesjonalną aparaturę nagłaśniającą oraz pianino cyfrowe firmy Roland
- uczestnicy nieletni zobowiązani są do przyjazdu wraz z opiekunem
- organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i pobytu uczestników oraz opiekunów podczas festiwalu
- noclegi we własnym zakresie
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania kolejności prezentacji konkursowych
- organizator nie odpowiada za ubezpieczenie uczestników na czas pobytu oraz przejazdu

Jury, nagrody:
Festiwal ma charakter konkursowy. Profesjonalne Jury, w składzie: Natalia Lubrano, Patryk Skoczyński oraz Maciej Zieliński, przyzna nagrody finansowe i statuetki za poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
Pryma Brodnicka - I miejsce - 1500 zł
Sekunda Brodnicka - II miejsce - 1000 zł
Tercja Brodnicka - III miejsce - 500 zł
Fermata Brodnicka - wyróżnienie za najciekawszą interpretację - nagroda rzeczowa

Szczegółowych informacji udziela Joanna Nehring-Roszkowska – 509 859 932

 
REGULAMIN
Warsztatów wokalnych z Natalią Lubrano

Termin:
21.09.2019r. od godz. 9:00 do 17:00 w Brodnickim Domu Kultury, ul. Przykop 43

Warunki uczestnictwa:
- w warsztatach mogą brać udział osoby, niebiorące udziału w konkursie wokalnym
- zarejestrowanie się na stronie www.brodnicapopfestival.syskonf.pl/rejestracja do dnia 10.09.2019r.
(o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc: 15)
- o zakwalifikowaniu na warsztaty poinformujemy telefonicznie lub e-mailowo do 11.09.2019r.
- dokonanie wpłaty w kwocie 80zł za udział w warsztatach do 17.09.2019r. z dopiskiem „warsztaty” na konto:
09 1020 5024 0000 1802 0010 1022
Brodnicki Dom Kultury
ul. Przykop 43
87-300 Brodnica

Sprawy organizacyjne:
- prosimy przestrzegać terminów nadsyłania zgłoszeń i wpłat - w przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach wpisowego nie zwracamy
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej
- organizator nie odpowiada za ubezpieczenie uczestników na czas pobytu oraz przejazdu

Szczegółowych informacji udziela Joanna Nehring-Roszkowska – 509 859 932